AFFÄRS- OCH OFFENTLIGA BYGGNADER

Belysningsplanering gjord av en expert lyfter arkitektplanering och byggande till en helt annan nivå.

En duktig belysningsplanerare vet att man inte bara kan köra sitt eget lopp utan hen fokuserar också på att förstå arkitektens visioner och slutanvändarens behov av ett utrymme. En välgjord belysning lyfter fram strukturer och former och gör ett utrymme inte bara snyggt utan också användbart. En duktig belysningsplanerare tar i beaktande kundens budget. I samarbete med byggaren diskuteras behov och budget och utgående från det görs belysningsplaneringen.

Bemis belysningsplanering grundar sig på samarbete med planerare, arkitekter och byggare. För att belysningen ska kunna bli som pricken över i:et i ett projekt är det, utöver den normala planeringsprocessen, viktigt för oss att ta reda på en byggnads eller ett utrymmes speciella drag. Vi respekterar andras kunnande och vi uppnår bästa resultat när samtliga parter litar på vårt specialkunnande och samarbetet fungerar.

Vi är en landets mest erfarna inom KNX teknik. Vår gedigna erfarenhet inom planering garanterar att kunden tjänar på att välja KNX-hus och byggnadsautomation inte bara för belysningens skull. KNX är ett öppet system och dess fördel är att man för olika behov kan lägga till olika tillverkares produkter. Systemet är dessutom lätt att använda och lätt att programmera om vartefter. Du behöver inte vara kunnig inom KNX-teknik, den saken hjälper vi med.

Tack vare att Bemi är ett av Finlands fyra training centers för KNX har våra kunder även möjlighet att utbilda sig inom KNX. Du kan även beställa tilläggskonsultation vid frågor angående KNX av oss vid behov. Genom att installera KNX i en byggnad eller ett hus sparar man också i längden; behovet för nya elinstallationer minskar eller försvinner helt. De ersätts helt enkelt med omprogrammering.

OFFENTLIGA BYGGNADER
FASADER OCH TRÄDGÅRDAR